Info voor professionals/verwijzers

Gynaikon Klinieken is een vrouwenkliniek op basis van het concept “van menarche tot menopauze”, zorg vanaf de eerste tot de laatste menstruatie.

Medicamenteuze abortus 

Mifepriston (Mifegyne®) in combinatie met misoprostol (Cytotec®) is in Nederland de gangbare behandeling als vrouwen kiezen voor de “abortuspil”. Tot een zwangerschapsduur van 9 weken 0 dagen amenorroe mag de vrouw kiezen tussen de abortuspil of de zuigcurettage. Wel bepaalt de arts uiteindelijk of de vrouw geschikt is voor de abortuspil. 

De zwangerschapsduur wordt in de kliniek echoscopisch vastgesteld. Als de vrouw  voldoet aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bedenktijd kan ze aansluitend aan het gesprek met de arts de abortuspil krijgen. Dit betekent dat de vrouw  in de kliniek de Mifegyne® inneemt en 4 tabletten Cytotec® meekrijgt, die ze zelf, 2 dagen later, vaginaal inbrengt. Van Mifegyne®merkt de vrouw doorgaans weinig. Het middel is een competitieve progesteron-receptor-blokker en zorgt er in 96% van de gevallen voor dat de zwangerschap niet verder groeit. Daarnaast verhoogt het de gevoeligheid voor prostaglandinen. Cytotec® is een synthetisch analogon van prostaglandine E1 en veroorzaakt contracties van de uterus waardoor de zwangerschap wordt uitgestoten.   

Bijwerkingen kunnen zijn: gastro-intestinale klachten, koude rillingen en ernstig bloedverlies. Als analgeticum kan de vrouw een NSAID nemen.  

De abortuspil wordt vaak vergeleken met een spontane abortus. Bij medicamenteuze abortus kunnen de krampen en het bloedverlies meer zijn dan na een zuigcurettage het geval is.  

Op de website www.keuzebijabortus.nl staat uitgebreide informatie voor de vrouw over de medicamenteuze abortus en de zuigcurettage. 

 

Zuigcurettage 

Een zuigcurettage kan tot 12-13 weken amenorroe worden uitgevoerd. De vrouw kan kiezen  tussen lokale verdoving of narcose. Voor een zuigcurettage wordt het cervicale kanaal  iets gedilateerd en vervolgens wordt met een disposable kunststof curette het zwangerschapsproduct verwijderd en de baarmoeder gecuretteerd. Hierdoor is er na de ingreep doorgaans weinig bloedverlies. De behandeling duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Voorafgaand aan de behandeling wordt de cervix voorbereid met prostaglandines.  

Heeft de vrouw gekozen voor narcose dan mag zij 24 uur niet actief deelnemen aan het verkeer.  

  

Op de website www.keuzebijabortus.nl staat uitgebreide informatie voor de vrouw over de medicamenteuze abortus en de zuigcurettage. 

 

Dilatatie & Evacuatie (D&E) met prostaglandine priming 

Is de zwangerschap verder gevorderd dan 12-13 weken amenorroe dan vindt de behandeling plaats door middel van D&E. D&E is een methode waarbij de zwangerschap instrumenteel  wordt verwijderd waarna wordt afgesloten met een curettage. Om voldoende toegang te krijgen voor de instrumenten is ook hier een voorbereidende behandeling nodig met prostaglandines. Gynaikon Klinieken voert behandelingen uit tot een BPD van 42 mm. 

Heeft de vrouw gekozen voor narcose dan mag zij 24 uur niet actief deelnemen aan het verkeer. 

Lokale verdoving of narcose 

Als een vrouw een lokale verdoving krijgt, wil dit zeggen een (para)cervicaal block, niet een ruggenprik. Als de vrouw gespannen is kan de behandeling als pijnlijk worden ervaren.  

Narcose wordt gegeven door geregistreerde anesthesisten.

Als de vrouw een behandeling onder narcose heeft ondergaan, mag zij 24 uur niet actief deelnemen aan het verkeer. 

 

Complicaties 

Complicaties bij een abortuspil kunnen zijn: heftig bloedverlies,  retentie van foetaal weefsel en/of persisterende zwangerschap. 

Complicaties bij een instrumentele behandeling zijn: perforatie of cervixscheur, heftig bloedverlies, rest in de baarmoeder (0,5%) of bijwerking van medicatie.  

Gemiddeld ligt het totaal aantal complicaties rond 0,9%. Voor opvang van ernstige complicaties wordt samengewerkt met  ons achterwacht ziekenhuis. In ongeveer 0,1% tot 0,2% van de gevallen is een ziekenhuisopname nodig.  

Over het algemeen geldt dat het risico op complicaties evenredig toeneemt met de duur van de zwangerschap. 

 

Nacontrole 

De vrouw wordt geadviseerd 3 weken na de behandeling voor controle te komen. Na een instrumentele behandeling kan dat eventueel ook bij u, de verwijzend arts.   

Komt de vrouw bij u voor nacontrole kunt u over het algemeen volstaan met een HCG urine test naast aandacht voor het verwerkingsproces. Bij twijfel adviseren we een controle echo, waarvoor bij ons een afspraak gemaakt kan worden. De vrouw heeft de artsenbrief zelf meegekregen. Hierbij zit ook een nacontrole formulier, dat u kunt invullen en naar ons kunt retourneren. Dit formulier kan ook online worden ingevuld en verstuurd.